Bestuur

Voorzitter is Vera van Randwijck, zij is telefonisch bereikbaar via 06 50676284 of 033 752 1010.

Secretaris is Paul van der Maar (06 26072712).

Musica Montana nov 2014 (6)Voor vragen of opmerkingen kunt u een mail zenden aan: info@musicamontana.nl

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk voor Musica Montana.
Het RSIN-nummer is 81.81.92.276